PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEZY


PROGRAM


Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oferuje pomoc osobom do 18 roku życia i ich rodzicom.
Naszymi pacjentami są dzieci mające różnego rodzaju trudności emocjonalne i chorujące psychicznie. Najczęściej zgłaszają się do nas młodzi ludzie doświadczający: trudności w nauce ( o przeróżnej etiologii), ADHD, autyzmu, tzw. nerwic, niedostosowania społecznego, a także sprawiający trudności wychowawcze. Duża grupę pacjentów stanowią dzieci mające zaburzenia analizatorów wzrokowego i słuchowego.
Spotykamy się indywidualnie z naszymi podopiecznymi.
Za cel stawiamy sobie nie tylko likwidacje niepokojących objawów naszych małych pacjentów, ale i wspieranie ich rozwoju i rodziny, tak, by dzieci były nie tylko zdrowe, ale i szczęśliwe.
Współpracujemy nie tylko ze środowiskiem domowym, alei , za zgoda opiekunów, ze szkołą i innymi instytucjami mogącymi udzielać pomocy naszym podopiecznym.
Częstotliwość wizyt i ich przebieg jest zawsze dostosowany do każdego pacjenta indywidualnie.

PRACOWNICY


GODZINY PRZYJĘĆ
Poradnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek 8.00-18.00
Wtorek 10.00-20.00
Środa 14.00-20.00
Czwartek 10.00-20.00
Piątek 14.00-20.00

JAK WYGLĄDA OPIEKA W PORADNI?


Pierwsza wizyta jest ZAWSZE wizyta lekarską i uczestniczą w niej zarówno dziecko/ młodzież, jak i jego rodzic. Lekarz psychiatra kwalifikuje młodego człowieka do dalszej opieki i decyduje, czy wymaga on pomocy psychiatrycznej, psychologicznej, psychiatrycznej i psychologicznej, pobytu w szpitalu czy dodatkowych konsultacji medycznych. O wskazaniach jest informowany zarówno pacjent, jaki jego rodzic.
Następnie lekarz ustala termin kolejnej wizyty lekarskiej (jeśli takowa jest konieczna).
Jeśli lekarz zdecyduje, że należy objąć młodego człowieka opieka psychologiczną, rejestratorka umawia pacjentowi wizytę u psychologa.

Na pierwsza wizytę u psychologa zapraszamy ponownie dziecko z opiekunem. Po wykonaniu niezbędnych badań psychologicznych, ustalane są wskazania i proponowany jest plan pracy z pacjentem. Najczęściej spotykamy się zarówno z dzieckiem, jak i z jego rodzicem, jednakże zazwyczaj są to już wizyty dziecka pod nieobecność rodzica i rodzica pod nieobecność dziecka.

Rodzice otrzymują od nas informacje, jak odpowiednio dobranymi metodami wychowawczymi, mogą wspierać dziecko w pokonywaniu jego trudności i w rozwoju. Dowiadują się również, które z ich zachowań, mogą niekorzystnie wpływać na rozwój i zdrowienie dziecka. Odpowiadamy również, w miarę możliwości, na pytania rodziców, tak by rozwiać ich wątpliwości w kwestiach postępowania z dzieckiem.
Praca z dzieckiem jest zawsze dostosowana do jego trudności, wieku, zainteresowań, możliwości intelektualnych. Czasami zadajemy „zadania domowe”, by wzmocnić efekt naszej pracy z dzieckiem, jeszcze bardziej i systematyczniej stymulować jego rozwój i powrót do zdrowia.
W przypadku, gdy dziecko doświadcza zaburzeń koncentracji uwagi, wizyty indywidualne są połączone z treningiem metodą biofeedback