Aby stać się pacjentem naszej placówki należy zgłosić się osobiście (Płońsk, ul. Wiejska 25B) lub skontaktować telefonicznie (23-662-44-66).

Zapisy odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Należy przedstawić dokument tożsamości (w przypadku osób dorosłych), numer PESEL, aktualny dowód ubezpieczenia.